Entropia s.c

ul. Witosa 23

44-196 Knurów

NIP: PL9691609078 REGON: 243466687

Mariusz Dzieża, mobile + 48 533 14 06 86

Radosław Ociepka, mobile + 48 600 87 69 37